Modřice 2013 - první informace

06.02.2013 18:48

Již tradiční setkání přátel vojenské historie v Modřicích u Brna proběhne tento rok v sobotu 25. května 2013.
Jak už je v na akci v Modřicích zvykem, uvidí diváci dvě vojensko-historické bojové ukázky. První z nich se bude věnovat málo známým bojům na rumunských hranicích v roce 1944. Kromě sovětských a německých vojáků zde budou k vidění i rumunské a maďarské jednotky, jež se těchto bojů účastnily. Na bojišti nebude, stejně jako každý rok, chybět ani technika a zbraně všech zúčastněných států.
Během hlavní přestávky proběhne komentovaná přehlídka zbraní a uniforem z druhé světové války.
Náplní následující bojové ukázky bude, jak si již mohli diváci na našich ukázkách zvyknout, netradiční téma související s druhou světovou válkou. Tento rok bychom rádi předvedli boje sovětských vojáku s ukrajinskými separatisty, jež jsou u nás známí spíše jako Banderovci. Zajímavostí bude i období, do kterého chceme zasadit tuto ukázku, a to do několika let po oficiálním skončení druhé světové války, kdy na území dnešního Ukrajinského státu probíhaly těžké boje mezi výše zmíněnými jednotkami. Vzhledem k tomu, že o podobnou tematiku se u nás zatím na vojensko-historických ukázkách nikdo nepokusil, bude se jednat přinejmenším o Českou premiéru.