program akce

05.03.2013 23:07

Program akce

 

Pátek 24. 5. 2013

10:00 - 13:00
Tematický program pro základní školy
„Druhá světová válka“.
(Ukázky uniforem a zbraní a dobové techniky spolu s odborným výkladem odborníků na vojenskou historii.)

 

 

Sobota 25. 5. 2013

 

12:00 - 14:00 

Dobový život ve vojenských leženích obou zúčastněných armád.

14:00 – 15:00
Bojová ukázka „Rumunsko 1944“
(Hlavní bojová ukázka s tématikou těžkých bojů v Rumunsku roku 1944)

15:00 - 15:30
Ukázky uniforem a zbraní jednotlivých bojujících armád

15:30 - 16:15
Druhá bojová ukázka